ریال30,000
ماهانه
پلن 1
فضا 100 مگابایت
پهنای باند 10 گیگابایت
دیتابیس 1 عدد
کنترل پنل سی پنل
سیستم عامل لینوکس
محل سرور (ایران)
ریال50,000
ماهانه
پلن 2
فضا 250 مگابایت
پهنای باند 15 گیگابایت
دیتابیس 2 عدد
کنترل پنل سی پنل
سیستم عامل لینوکس
محل سرور (ایران)
ریال60,000
ماهانه
پلن 3
فضا 500 مگابایت
پهنای باند 25 گیگابایت
دیتابیس نامحدود
کنترل پنل سی پنل
سیستم عامل لینوکس
محل سرور (ایران)
ریال100,000
ماهانه
پلن 4
فضا 1000 مگابایت
پهنای باند 60 گیگابایت
دیتابیس نامحدود
کنترل پنل سی پنل
سیستم عامل لینوکس
محل سرور (ایران)
ریال180,000
ماهانه
پلن 5
فضا 2000 مگابایت
پهنای باند 80 گیگابایت
دیتابیس نامحدود
کنترل پنل سی پنل
سیستم عامل لینوکس
محل سرور (ایران)