ریال5,000,000

طراحی سایت استاتیک
گرافیک اختصاصی
کد نویسی اختصاصی
طراحی استاتیک
پشتیبانی 1 سال رایگان
میزبانی وب رایگان
ریال20,000,000

طراحی سایت داینامیک
گرافیک اختصاصی
کد نویسی اختصاصی
کنترل پنل حرفه ای
طراحی ریسپانسیو
طراحی داینامیک
پشتیبانی 1 سال رایگان
میزبانی وب رایگان
دامنه رایگان بین المللی