ریال20,000
ماهانه
هاست لینوکس 100 مگابایتی
فضا 100 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 100 گیگابایت
تعداد دیتابیس 5
تعداد پارک دامنه 1
تعداد ساب دامنه 2
کنترل پنل دایرکت ادمین
سیستم عامل لینوکس
ریال150,000
سالانه
هاست لینوکس 250 مگابایتی
فضا 250 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 150 گیگابایت
تعداد دیتابیس 10
تعداد پارک دامنه 2
تعداد ساب دامنه 5
کنترل پنل دایرکت ادمین
سیستم عامل لینوکس
ریال230,000
سالانه
هاست لینوکس 500 مگابایتی
فضا 500 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 300 گیگابایت
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد ساب دامنه نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
سیستم عامل لینوکس
ریال170,000
شش ماهه
هاست لینوکس 1000 مگابایتی
فضا 1000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد ساب دامنه نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
سیستم عامل لینوکس
ریال115,000
سه ماهه
هاست لینوکس 2000 مگابایتی
فضا 2000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد ساب دامنه نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
سیستم عامل لینوکس